English
Lewis Funerals

Gwybodaeth

Perchennog a rheolwr Gwasanaeth Angladdau Lewis yw Maldwyn Lewis, Cyfarwyddwr Angladdol Annibynnol a ddilynodd ei dad i´r proffesiwn. Ers colli ei dad yn 1993, mae Maldwyn Lewis wedi parhau i gynnig gwasanaeth angladdau personol, urddasol o fewn cymunedau Rhydlewis, Llandysul, Castellnewydd Emlyn, Aberteifi, Aberporth, Cei Newydd, Aberaeron a´r ardaloedd cyfagos yng Ngorllewin Cymru. Weithiau ar gais teuluoedd gofynnir i ni deithio ym mhellach i gynorthwyo teuluoedd, i gyrchu neu ddychwelyd corff i famwlad neu dramor.

Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn ei chymryd  yn anrhydedd, bod teuluoedd yn ymddiried ynddynt i'w cynorthwyo yng nghyfnod eu profedigaeth. Cymeradwyir ein gwasanaeth drwy eirda ar lafar.

Gwelir agweddau’n newid tuag at marwolaeth a dymuna nifer fanteisio ar y cynllun angladd ‘Rhag Daledig’ er sicrhau bod eu dymuniadau yn wybyddus i eraill. Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn cynnig Cynllun Angladdau ‘Y Siartr Euraidd’ neu Cynllun Angladdau ‘Perfect Choice’.

Rydym yn ystyiol o lefel ein gwasanaeth, ystyriol o´r ymadawedig a´r galarwyr.

Y dyddiau hyn mae gwahanol themau a naws mewn angladdau. Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn ymdrechu i barchu gofynion pawb ai’n grefyddol, di-grefydd, traddodiadol, modern neu liwgar. Gwnawn ein gorau i addasu pob gwasanaeth i greu angladd unigryw yn unol â chyfarwyddiadau, dymuniadau a chyllidebau y cleientiaid. Gweler tudalen Gwasanaethau am restr gynhwysol o’r gwasanaethau a gynigir.

Aelodaeth o Gymdeithasau

Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn sylweddoli bod datblygiad proffesiynol yn factor bwysig. Dros y blynyddoedd mae Maldwyn Lewis wedi derbyn y cymwysterau proffesiynol isod:

  • Diploma Rheoli Angladdau dan nawdd Cymdeithas Genedlaethol Cyfarwyddwyr Angladdau
  • Aelodaeth trwyddedig o Gymdeithas Prydeinig Rheolwyr Angladdau – Edrycher ar Wefan
  • Aelodaeth o Sefydliad Prydeinig y Pêr-eneinwyr – Edrycher ar Wefan
  • Aelodaeth o Gymdeithas Genedlaethol Cynghreiriol ac Annibynnol y Trefnwyr Angladdau – Edrycher ar Wefan

Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis a Maldwyn Lewis yn wybyddus o gôd ymddygiad y cymdeithasau uchod.

 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 05:18:04