Cymraeg
Lewis Funerals

Y Siartr Euraidd

Golden Charter

Mae Cwmni 'Y Siartr Euraidd' yn cynnig cynlluniau wedi eu paratoi yn uniongyrchol ar eich cyfer. Yr ydym yn gallu trefnu gyda eich cydweithrediad gynllun personol dibynadwy sydd yn rhoddi gwerth am arian a gyda sicrwydd ariannol.

Pam dewis cynllun blaendal Y Siartr Euraidd....

  • Meddwl ymlaen am eich anwyliaid
  • Sicrwydd ariannol a gwerth am arian
  • Ymgymerwyr Angladdau lleol annibynol yn cymryd gofal o'r trefniadau.

Golden Charter

 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 05:17:50