English
Lewis Funerals

Gwasanaeth Angladdau Lewis

Gwasanaeth teuluol sy'n ofalus ohonoch

Gwybodaeth Amdano Ni

About Us

Mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn ei chymryd yn fraint ac yn anrhydedd i gynorthwyo teuluoedd yn eu galar a´u profedigaeth. Wrth fyw yng nghefn gwlad yng Ngorllewin Cymru daw nifer o alwadau i´n rhan trwy eirda.

Darllenwch mwy amdano ni

Gwasanaethau

Services

Y dyddiau hyn mae gwahanol themau a naws mewn angladdau, mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn ymdrechu i barchu gofynion pawb ; ai´n grefyddol, di-grefydd, traddodiadol, modern neu liwgar. Gwnawn ein gorau i addasu pob gwasanaeth i greu angladd unigryw yn unol â chyfarwyddiadau, dymuniadau a chyllidebau y cleientiaid.

Gwasanaeth – am restr gynhwysfawr o'r gwasanaethau a gynigir.

 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Thu 17 Jan 2019 05:15:47