English
Lewis Funerals

Hysbysfwrdd Marwolaethau

Sylweddola Gwasanaeth Angladdau Lewis fod pobl yn byw ac yn teithio'n fyd-eang a bod cysylltiadau yn dibynnu ar y wê-fyd eang. Yn dilyn cais gan gleient mae Gwasanaeth Angladdau Lewis yn datgan manylion am y gwasanaeth angladdol, lleoliad y gwasanaeth, ble i anfon blodau/ cyfraniadau er cof ar y dudalen hon.

Ifor Davies : Obituary
Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018
Davies
Ifor
( Ifor Blaenbachcrydd)

Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Bridell ar ddydd Sadwrn, 1af Rhagfyr 2018 hunodd Ifor, Clos Glas, Coedybryn, yn 89 mlwydd oed, priod ffyddlon y diweddar Mattie, tad annwyl a chefnogol Olwen a Mabel, tad-yng-nghyfraith parchus Graham ynghyd a’r diweddar Pete, tadcu hoffus Jonathon, Ben a Dafydd, hen-ddatcu, brawd ac ewythr tyner. Gwasanaeth Angladdol Cyhoeddus, yng Nghapel Coedybryn, ddydd Mawrth 11eg Rhagfyr am 11.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym Mynwent Eglwys St Tysul, Llandysul. Plethdorch y teulu yn unig derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Cymdeithas Alzheimers trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851 005.
Trefor Bowen : Obituary
Dydd Gwener 16ed Tachwedd 2018
Bowen
Trefor


Yn dawel yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin ar ddydd Gwener, 16eg Tachwedd 2018 hunodd Trefor, Canton, Llandysul yn 87 mlwydd oed, priod annwyl a ffyddlon Katie, tad cariadus Anne, llys dad Peter, Danny a Bridget, brawd Anne a Beryl ynghyd a’r diweddar John, Ieuan, Nancy, Gwyneth a Mai, tadcu, hen-ddatcu ac ewythr hoffus. Gwasanaeth Angladdol Preifat, yn Amlosgfa Aberystwyth ddydd Mercher Tachwedd 28 am 2.00 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Uned Cardioleg, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851 005.
 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 04:37:41