English
Lewis Funerals

Trefor Bowen : Hysbysfwrdd Marwolaethau

Dydd Gwener 16ed Tachwedd 2018

Bowen
Trefor


Yn dawel yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin ar ddydd Gwener, 16eg Tachwedd 2018 hunodd Trefor, Canton, Llandysul yn 87 mlwydd oed, priod annwyl a ffyddlon Katie, tad cariadus Anne, llys dad Peter, Danny a Bridget, brawd Anne a Beryl ynghyd a’r diweddar John, Ieuan, Nancy, Gwyneth a Mai, tadcu, hen-ddatcu ac ewythr hoffus. Gwasanaeth Angladdol Preifat, yn Amlosgfa Aberystwyth ddydd Mercher Tachwedd 28 am 2.00 o’r gloch. Blodau’r teulu yn unig derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Uned Cardioleg, Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851 005.
 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 04:38:20