English
Lewis Funerals

Ifor Davies : Hysbysfwrdd Marwolaethau

Dydd Sadwrn 1af Rhagfyr 2018

Davies
Ifor
( Ifor Blaenbachcrydd)

Yn dawel yng Nghartref Nyrsio Bridell ar ddydd Sadwrn, 1af Rhagfyr 2018 hunodd Ifor, Clos Glas, Coedybryn, yn 89 mlwydd oed, priod ffyddlon y diweddar Mattie, tad annwyl a chefnogol Olwen a Mabel, tad-yng-nghyfraith parchus Graham ynghyd a’r diweddar Pete, tadcu hoffus Jonathon, Ben a Dafydd, hen-ddatcu, brawd ac ewythr tyner. Gwasanaeth Angladdol Cyhoeddus, yng Nghapel Coedybryn, ddydd Mawrth 11eg Rhagfyr am 11.30 o’r gloch ac yna rhoddir i orffwys ym Mynwent Eglwys St Tysul, Llandysul. Plethdorch y teulu yn unig derbynnir cyfraniadau er cof os dymuner tuag at Cymdeithas Alzheimers trwy law yr Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pâl, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH. Ffôn (01239) 851 005.
 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 04:38:24