English
Lewis Funerals

Cynlluniau blaendalu 'Perfect Choice'

Mae cynlluniau 'perfect choice' yn unigryw i gwmniau sydd yn aelod o'r 'NAFD', mae'r cynlluniau yn cael eu darparu gan Gwasanaethau'r NAFD Cyf mewn cyswllt a chwmni annibynol grwp yswyriant Ecclesiastical, un o'r cwmnioedd annibynol mwyaf Y Deyrnas Unedig.

Gall unrhyw berson gwneud cynllun blaendalu 'Perfect Choice' nid oes rhwystyr oedran na iechyd. Wrth gymeryd cynllun allan bydd gorchudd am gostau yr Ymgymerwr Angladdau, ynghyd a cyfraniad tuag at gostau treuliau (disbursements). Bydd arian eich cynllun yn cael eu fuddsoddu mewn 'whole life assurance policy' gyda Ecclesiastical Ltd.

Perfect Choice

 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 04:48:42