English
Lewis Funerals

Gwasanaethau

 • Teyrngedau blodeuol
 • Hysbysiadau i’r Papurau Newydd
 • Argraffu taflenni Gwasanaeth Angladd
 • Trefnu lluniaeth
 • Gwasanaeth mewn Capel/ Eglwys/ Amlosgfa/ Mynwent/ Capel Gorffwys
 • Llogi Car/Ceir Angladd (Limousine)
 • Cynhebrwng yn defnyddio Ceffyl a Throl
 • Cynhebrwng Beiciau Modur
 • Pêr-eneinio.
 • Dychwelyd corf i’w famwlad neu i’w mamwlad.

Capel Gorffwys

Mae gan Gwasanaeth Angladdau Lewis ‘Capel Gorffwys’ aml bwrpas modern yn Afallon.

Chapel of Rest


O fewn yr adeilad mae Capel ar gyfer Gwasanaeth Angladdol; Capel Gorffwys Preifat ac ystafell i ymweld â'r ymadawedig. Hefyd swyddfa ac ystafell drefnu lle gall teuluoedd drwy apwyntiad ymgynnull i drefnu'r angladd. Rydym yn fodlon trefnu'r angladd yn eich cartrefi hefyd.

Lleolir Afallon mewn man cyfleus o fewn amgylchedd preifat gyda mynediad a lle parcio hwylus. Ein nod yw cyflwyno gwasanaeth urddasol o'r radd uchaf mewn preifatrwydd.

Darpariaeth o :-

 • Eirch Traddodiadol‘
 • Eirch lliwgar’
 • Eirch o Wlân Naturiol
 • Eirch Cardfwrdd
 • Casged patrwm Americanaidd
 • Eirch o goed Helyg Cynllun Angladd Rhagdaledig

Os oes agweddau penodol o wasanaeth y dymunwch eu derbyn nad sy’n rhestredig, cysylltwch â ni er mwyn trafod eich gofynion a'ch dymuniadau.

 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 05:30:47